[[notification.title]]: [[notification.message]]

Kim Toàn - Thanh Thúy

30 / 10 / 2015

our wedding

Your presence is our honor
Bắt đầu
01.11.2015
18 : 00
Kết thúc
01.11.2015
22 : 00

trung tâm hội nghị tiệc cưới riverside palace


Địa chỉ Riverside Palace, Bến Vân Đồn, Hồ Chí Minh, Việt Nam